عضویت در خبرنامه همایش های صنایع غذایی

 


 

 

 

ریزپوشانی پروبیوتیک ها

6 مهر 1395

 واحد تحقیق دومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران  به بررسی یکی از محورهای همایش با عنوان ریزپوشانی(میکرو کپسولاسیون) در صنایع غذایی میپردازد:

در این بخش مهمترین ترکیبات مورد استفاده در فرایند ریزپوشانی پروبیوتیک ها بررسی می شوند

 نشاسته:

نشاسته در بسیاری از موارد در ترکیب با آلژینات بکار می رود. از نشاسته ذرت آمیلوز بالا (HACS)[16] و نشاسته ذرت لیوفلیزه (LCS)[17] به ترتیب در ساخت پوستین و پوشینه استفاده می شود. نشاسته مقاوم (RS)[18] با آنزیم آمیلاز موجود در لوزالمعده شکسته نشده و مستقیماً به روده بزرگ می رود. تخمیر نشاسته با باکتری های پروبیوتیک به دلیل تولید اسیدهای چرب زنجیره کوتاه، pH روده را کاهش می دهد.همچنین گزارش شده که چسبندگی باکتری ها به نشاسته ممکن است مزایایی را از جهت حمل پروبیوتیک ها به دستگاه گوارش و بهبود قابلیت زیستی آنها به دنبال داشته باشد.

 آلژینات و ترکیبات آن:

آلژینات یک پلی ساکارید خطی و ناهمگن و با واحدهای سازنده D-مانورونیک و L-گلورونیک اسید است. آلژینات کلسیم به طور گسترده در ریزپوشانی باکتری های لاکتیک و پروبیوتیک ها در غلظت های 4-5/0% بکار می رود.

ریزپوشانی پروبیوتیک ها با آلژینات دارای مزایای متعددی است که مهمترین آنها تشکیل شبکه ژل حول غشای باکتری ها، عدم اثرات سمی روی سلول یا بدن، قیمت ارزان و سهولت تهیه در شرایط آزمایشگاهی می باشد .

در مقابل معایبی نیز دارد که شامل عدم مقاومت به اسید و ایجاد چروک در محیط های حاوی اسید لاکتیک می باشد. مخلوط کردن آلژینات کلسیم با نشاسته ذرت بالا از یک سو پوشینه ای یکنواخت پدید می آورد و از سوی دیگر بقای سلول ها را هم به دلیل یاد شده و هم به سبب برخوردار بودن از خاصیت پری بیوتیکی افزایش می دهد.

ژلاتین:

صمغ ژلاتین جهت کپسوله کردن پروبیوتیک ها به تنهایی یا در مخلوط با دیگر صمغ ها بکار می رود. ژلاتین صمغی پروتئینی است که ژل برگشت پذیر گرمایی ایجاد می کند). برخی محققین گزارش نمودند که مخلوط ژلاتین و صمغ عربی در پوستین سازی پوشینه های روغن سویا بکار می رود.

3-2-4- کاراگینان و مخلوط های آن:

K-کاراگینان[20] پلیمری پلی ساکاریدی و خنثی است. این ترکیب در غلظت های بالا (5-2%) به دماهای بالا (C°90-60) جهت حل شدن نیاز دارد. مخلوط K-کاراگینان لوبیای خرنوب[21] در مقایسه با آلژینات، در محصولات تخمیری شیری نظیر ماست کارایی بهتری دارد زیرا حساسیت آنها به اسید کم تر است. ترکیب مذکور به میزان گسترده ای در ریزپوشانی پروبیوتیک ها در فرآورده های تخمیری بکار می رود.

 کیتوزان:

کیتوزان پلی ساکارید خطی با بار مثبت است این ترکیب به تنهایی قادر به حفظ قابلیت زیستی پروبیوتیک ها نبوده و لذا بیشتر به عنوان پوستین یا غلاف (مثلاً در پوستین سازی پوشینه های ژلاتین) بکار می رود تا پوشینه. عده ای از محققین گزارش نمودند که به جهت دستیابی به پایداری بیشتر، دانک های کیتوزان می توانند درحضور آنیون هایی نظیر پلی فسفات ها و یا آلژینات سدیم ایجاد اتصالات عرضی کنند و به یکدیگر متصل شوند .

همچنین برخی محققین بقاء پروبیوتیک های ریزپوشانی شده با کیتوزان را در ماست و در شیر UHT در طول نگهداری ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیدند که بقاء باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 547، لاکتوباسیلوس کازئی 01 و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم 1994 حدود یک لگاریتم نسبت به سلول های آزاد بیشتر است .

 مخلوط ژلان-زانتان:

مخلوط صمغ های زانتان و ژلان به صورت درصد بهینه اختلاط 1: 75/0 برای ریزپوشانی پروبیوتیک ها بکار برده شده است. این مخلوط برخلاف آلژینات به شرایط اسیدی مقاوم می باشد.

 سلولز-استات-فتالات(CAP):

این ترکیب دارای گروه های یونی باردار فتالات است. در محیط های با 5>pH حل نشده ولی در 6[24] خشک شده انجمادی استفاده شده که نتیجه آن گذر کامل باکتریها به تعداد بالا از شیره معده بوده است.

4- مزایای ریزپوشانی پروبیوتیک ها:

از مزایای ریزپوشانی باکتری های پروبیوتیک ها می توان به موارد مهم زیر اشاره کرد:

1-افزایش قابلیت بقای پروبیوتیک ها طی تهیه کشت های آغازگر.

2-حفاظت سلول های پروبیوتیک در مقابل باکتریوفاژها.

3-افزایش بقاء در طول انجماد و خشک کردن.

4-افزایش بقاء پروبیوتیک ها طی گذر از شرایط اسیدی – آنزیمی – صفراوی معده، لوزالعمده و روده کوچک.

5-بهبود خواص حسی فرآورده های پروبیوتیک.

5-روش های ریزپوشانی پروبیوتیک ها:

روش های ریزپوشانی پروبیوتیک ها در کل به دو دسته روش امولسیون[25] (روش دو مرحله ای[26]) و روش روزن رانی (اکستروژن[27] یا قطرکی[28]) تقسیم می شوند.

-روش امولسیون:

روش امولسیون به طور موفقیت آمیزی در ریزپوشانی باکتری های اسید لاکتیک بکار می رود. این روش به مراتب ساده تر بوده ولی به دلیل استفاده از روغن گیاهی برای ساخت امولسیون نسبت به روش اکستروژن هزینه بالاتری را می طلبد. در این روش، حجم کمی از شفته[29] سلول یا پلیمر (به عنوان فاز پراکنده) به حجم زیادی از روغن گیاهی (به عنوان فاز پیوسته یا فراگیر) مانند روغن سویا، ذرت، آفتابگردان اضافه می شود. در ادامه مخلوط حاصل از طریق هم زن به خوبی همگن می شود تا امولسیون w/o بدست آید. قطر دانک ها در این روش کمتر (mm2-mm25) است.

اندازه دانک ها علاوه بر اثر روی قابلیت بقاء پروبیوتیک ها و میزان فعالیت متابولیک آنها، روی خواص بافتی و دهانی محصول نهایی، چگونگی توزیع، پراکنش و امولسیون شدگی آنها پس از تلقیح در فرآورده مؤثر است.

 روش اکستروژن:

روش اکستروژن در مورد پوشینه آلژینات شامل مراحل زیر است: تهیه محلول هیدروکلوئیدی[30]، افزودن سلول های پروبیوتیک به آن و ایجاد معلقه سلولی[31]، روزن رانی آن از خلال محلول سوزن سرنگ[32] به شکل قطرک به نحوی که قطرک های ایجاد شده مستقیماً به داخل محلول سفت کننده[33] یا محفظه بستن[34] چکه کنند. محلول یاد شده حاوی کاتیون های چند ظرفیتی است. آلژینات موجود در محلول به سرعت سلول های افزوده شده را محصور کرده و شبکه ای سه بعدی از این هیدروکلوئید به کمک پیوندهای عرضی کلسیم تشکیل می شود .

دومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران با محوریت  :روش های نوین فرآوری در صنایع غذایی .روش های نوین پایش کیفیت .ایمنی مواد غذایی .فرآورده های غذایی ارگانیک .ریزپوشانی(میکرو کپسولاسیون) در صنایع غذایی بهره وری مصرف انرژی در صنایع غذایی.طراحی مواد غذایی برای بیماران ، نوزادان و افراد مسن  .طراحی مواد غذایی خاص برای ماموریت های ویژه فضایی و نظامی.سایر پژوهش های نوین درعرصه علوم و صنایع غذایی.بسته بندی های نوین، ماشین آلات و تجهیزات جدید در صنایع غذایی در تهران برگزار میگردد

 برچسب: صنایع غذایی ، فرآوری ، پایش کیفیت ، مواد غذایی ، فرآورده های غذایی ، ریزپوشانی ، میکرو کپسولاسیون ، فرآیندهای غشایی ، نانو فناوری ، زیست فناوری ، بسته بندی ، تضمین کیفیت ، پسماندهای کشاورزی ، ارزش غذایی ، بهینه سازی مصرف انرژی ، نگه داری مواد غذایی ، نانو تکنولوژی ، نانوبیوتکنولوژی ، میکروبیولوژی ، بیوتکنولوژی ، پری بیوتیک ، پروبیوتیک ، افزودنی های غذایی ، بهداشت  ، کنترل کیفیت  همایش بین المللی صنایع غذایی ، همایش ملی صنایع غذایی ، کنفرانس بین المللی صنایع غذایی ، کنفرانس ملی صنایع غذایی ، همایش بین المللی صنایع غذایی ایران، نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران، کنفرانس بین المللی صنایع غذایی ایران، چاپ مقالات ISI و ISC دریافت مقاله صنایع غذایی ، اکسپت مقاله صنایع غذایی ، اکسپت مقالات صنایع غذایی ، نمایه شدن مقاله صنایع غذایی ، نمایه شدن مقالات صنایع غذایی ، ارسال گوهی نامه ، دریافت گواهی پیش از موعد ، هیات علمی ، نگارش مقاله صنایع غذایی ، راهنمای نگارش مقاله صنایع غذایی ، فراخوان مقاله صنایع غذایی ، ثبت نام ، تدوین مقاله صنایع غذایی ، گواهی پذیرش مقاله صنایع غذایی ، گواه پذیرش مقالات صنایع غذایی ، اساتید ، پژوهشگران ،درباره مقاله  صنایع غذایی،نشریات معتبر ، نشریات ISIو ISC ، چاپ فوری مقاله صنایع غذایی ، راهنمای چاپ مقالات در ژورنال های معتبر

 


1369
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

 

 

پوستر
حمایت معنوی


تماس با دبیرخانه

021-33699094 

09193519331

 

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

معرفی مجلات


مرکز همایش