عضویت در خبرنامه همایش های صنایع غذایی

 


 

 

 

رايج ترين مواد پوششي مورد استفاده در صنايع غذايي

13 شهریور 1395

به گزارش واحد پژوهش دومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران رايج ترين مواد پوششي مورد استفاده در صنايع غذايي عمدتا موادي هستند كه در خشك كردن يا سرد كردن پاششي مورد استفاده قرار مي گيرند مثل كربوهيدراتها پروتئينها و ليپيدها

خشك كردن پاششي

انكپسولاسيون به روش خشك كردن پاششي از اواخر دهه 1950در صنايع غذايي براي محافظت روغنها در برابر تنزل كيفيت(اكسايش) و تبديل مايعات به پودر استفاده مي شود.

خشك كردن پاششي پر استفاده ترين تكنيك ميكرو انكپسولاسيون در صنايع غذايي است.و به طور معمول براي آماده سازي افزودنيها و طعم هاي غذايي خشك و پايدار استفاده مي شود اين فر آيند مقرون به صرفه،انعطاف پذير منطبق با تجهيزات فراوري رايج مورد استفاده است وذراتي باكيفيت مناسب توليد مي كند.در واقع هزينه اي توليد به روش خشك كردن پاششي كمتر از ساير روشهاي انكپسولاسيون است.

در اين روش ماده اي كه قرار است انكپسوله شود به همراه ماده حامل با نسبتي متفاوت هموژنيزه مي شود.اين مخلوط سپس وارد يك خشك كن پاششي شده و با يك نازل يا چرخ در حال گردش اتميزه مي شود.آب به وسيله هواي داغي كه حاوي ماده اتميزه مي باشد، تبخير مي شود.سپس ميكرو كپسولها به انتهاي پايين[ خشک کن] ريخته و جمع آوري مي شوند.

ميكرو انكپسولاسيون چربي ها از طريق خشك كردن پاششي ميزان چسبندگي آنها را كاهش مي دهد و خواص بهره وري آنها را در طي نگهداري ،حمل و نقل و تلفيق يا تركيبات بدون چربي بهبود مي بخشد.

ساختار ميكروكپسولها

ساختار ميكرو كپسولها در چندين دسته طبقه بندي مي شوند.يك دسته با نام انكپسولاسيون ماده زمينه اي شناخته مي شود.اين ساده ترين ساختار است كه در آن يك كره با يك ديوار يا غشا با ضخامت يكنواخت احاطه شده است كه شبيه يك تخم مرغ است. در اين طرح ماده هسته اي به صورت تصادفي در داخل پوسته پراكنده مي شود .اين ميكرو كپسول اصطلاحا ساختار تك ذره اي نام دارد.كه فر آيند خشك كردن پاششي منجر به توليد آن مس شود.همچنين ممكن است ميكرو كپسولهايي طراحي شوند كه چندين هسته مجزا در داخل يك پوسته داشته باشند يا بسيار رايج تر،تعداد بيشمار ي ذرات هسته اي در يك ماده زمينه اي ادغام شده باشند.اين نوع طراحی اصطلاحا ساختار متراكم نام دارد.

فرآيند ميكرو انكپسولاسيون

1- آماده سازي سيستم ديواره : غلظت كل مواد جامد ديواره از0.5%تا80% مي باشد.در ميكرو انكپسولاسيون به وسيله خشك كردن پاششي غلظت مواد جامد ديواره در بازه 50-5 %و ترجيحا 10تا30 %مي باشد.غلظت ( بار) مورد استفاده هسته ها براي ميكروانكپسولاسيون به تركيب[‌‌‌آن] بستگي دارد و معمولا از حدود 5%تا حدود (w/w)95% بوده و ترجيحا 10% تا حدود 75% مواد جامد ديواره خشك مي باشد.غلظت تركيبات غير فرار مثل چربي شير ترجيحا بين 10%تا(w/w)75% مواد جامد ديواره مي باشد.

2-افزودن اختياري افزودنيهاي مختلف يا به سيستم ديواره يا به سيستم هسته: ممكن است افزودنيهاي متنوع به سيستم ديواره يا هسته اضافه شوند تا ويژگيهاي مطلوب را در آنها ايجاد كنند.

3-تلفيق سيستم ديواره و سيستم هسته .

-پراكنش سيستم هسته در سيستم ديواره براي تشكيل امولسيون يا سوسپانسيون:كليد موفقيت در فرآيند ميكرو انكپسولاسيون تشكيل يك امولسيون يا سوسپانسيون پابدار است كه درآن هسته در محلول يا سوسپانسيون سيستم ديواره انكپسولان پراكنده مي شود.دماي هر دو سیستم ديواره و هسته از4درجه سانتیگراد به 65 درجه سانتیگراد مي رسد. هواي به دام افتاده به شكل كف از طريق ايجاد خلا يا به هر وسيله ديگري خارج مي شود و سپس سيستم هسته در سيستم ديواره پراكنده ميشود.امولسيفيكاسيون يا پراكنش به وسيله هر ابزار پراكنش صورت مي گيرد كه قادر به تشكيل يك امولسيون يا يك سوسپانسيون با ميانگين اندازه ذره هسته اي 0.1تا10ميكرون درسيستم ديواره باشد.براي ميكروانكپسولاسيون به وسيله خشك كردن پاششي ميانگين اندازه ذرات از0.3 تا 0.7 ميكرون قابل پيش بيني است.

معمولا پراكنش هسته به داخل ديواره مركب از دو مرحله مي باشد در مرحله اول يك پراكنش شديد هسته در سيستم ديواره با استفاده از يك ابزار پراكنش صورت مي گيرد كه اين ابزار مي تواند يك هموژنايزر باشد كه با 10000تاrpm 35000 و ترجيحا باrpm 13500 براي مدت 10ثانيه تا 2 دقيقه و ترجيحا براي 30 ثانيه در حال كار است.

مرحله دوم شامل ادامه اين پراكنش شديد مي باشد كه ميانگين اندازه ذرات 0.1 تا 10ميكرون را بدست مي دهد.اين مرحله معمولا شامل يك يا چند چرخه پراكنش با استفاده از هر ابزار مناسب پراكنش مثل هموژنايزر فشار بالا مي باشد كه در فشار 25 تاMpa 80 در حال كار است.

در مورد چربي شير اجزاي امولسيون تا ْ35 اليْ60درجه سانتيگراد و ترجيحا تا 50در جه سانتيگراد قبل از امولسيفيكاسيون حرارت داده مي شودو اين دما تا پايان فر آيند امولسيفيكاسيون حفظ مي شود.

5-انكپسولاسيون به وسيله يكي از روشهاي ميكرو انكپسولاسيون كه ترجيحا خشك كردن پاششي مي باشد.

6-برداشت ميكرو كپسولها

ممكن است مراحل اضافي براي فرآوري در مقياس وسيع يا به فراخور نياز براي ميكرو انكپسولاسيون مواد هسته اي مختلف اضافه شود.

دومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران با محوریت :روش های نوین فرآوری در صنایع غذایی .روش های نوین پایش کیفیت .ایمنی مواد غذایی .فرآورده های غذایی ارگانیک .ریزپوشانی(میکرو کپسولاسیون) در صنایع غذایی بهره وری مصرف انرژی در صنایع غذایی.طراحی مواد غذایی برای بیماران ، نوزادان و افراد مسن  .طراحی مواد غذایی خاص برای ماموریت های ویژه فضایی و نظامی.سایر پژوهش های نوین درعرصه علوم و صنایع غذایی.بسته بندی های نوین، ماشین آلات و تجهیزات جدید در صنایع غذایی در تهران برگزار میگردد 

 برچسب: صنایع غذایی ، فرآوری ، پایش کیفیت ، مواد غذایی ، فرآورده های غذایی ، ریزپوشانی ، میکرو کپسولاسیون ، فرآیندهای غشایی ، نانو فناوری ، زیست فناوری ، بسته بندی ، تضمین کیفیت ، پسماندهای کشاورزی ، ارزش غذایی ، بهینه سازی مصرف انرژی ، نگه داری مواد غذایی ، نانو تکنولوژی ، نانوبیوتکنولوژی ، میکروبیولوژی ، بیوتکنولوژی ، پری بیوتیک ، پروبیوتیک ، افزودنی های غذایی ، بهداشت  ، کنترل کیفیت  ، الگوی مصرف  ، مصرف ، بهره وری مصرف انرژی ، سلامت غذا ،  مواد نگهدارنده ، ضایعات مواد غذایی ، آلودگی های میکروبی ، غذاهاي آماده ، آلودگي  ، مکمل ‌های غذایی ، رژیم ، مکمل های رژیمی ، فرمولاسیون ، صادرات مواد غذایی ، واردات مواد غذایی ، لجستیک مواد غذایی ، امنیت غذایی ، بهداشت محیط ، توزیع  مواد غذایی ، مصرف مواد غذایی ، تولید مواد غذایی ، ايمني مواد غذايي ، ارگانيك ، سازمان غذا و دارو ، همایش صنایع غذایی ، کنفرانس صنایع غذایی ، کنگره صنایع غذایی ، همایش بین المللی صنایع غذایی ، همایش ملی صنایع غذایی ، کنفرانس بین المللی صنایع غذایی ، کنفرانس ملی صنایع غذایی ، همایش بین المللی صنایع غذایی ایران، نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران، کنفرانس بین المللی صنایع غذایی ایران، چاپ مقالات ISI و ISC دریافت مقاله صنایع غذایی ، اکسپت مقاله صنایع غذایی ، اکسپت مقالات صنایع غذایی ، نمایه شدن مقاله صنایع غذایی ، نمایه شدن مقالات صنایع غذایی ، ارسال گوهی نامه ، دریافت گواهی پیش از موعد ، هیات علمی ، نگارش مقاله صنایع غذایی ، راهنمای نگارش مقاله صنایع غذایی ، فراخوان مقاله صنایع غذایی ، ثبت نام ، تدوین مقاله صنایع غذایی ، گواهی پذیرش مقاله صنایع غذایی ، گواه پذیرش مقالات صنایع غذایی ، اساتید ، پژوهشگران ،درباره مقاله  صنایع غذایی،نشریات معتبر ، نشریات ISIو ISC ، چاپ فوری مقاله صنایع غذایی ، راهنمای چاپ مقالات در ژورنال های معتبر


615
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

 

 

پوستر
حمایت معنوی


تماس با دبیرخانه

021-33699094

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

معرفی مجلات


مرکز همایش