عضویت در خبرنامه همایش های صنایع غذایی

اطلاع رسانی وبسایت خبری صنایع غذایی ایران

 همایش بین المللی صنایع غذایی ایران در اولین وبسایت خبری صنایع غذایی ایران اطلاع رسانی گردید.متن فراخوان مقالات و پوستر همایش در پایگاه اینترنتی درج گردیده است.

 


 

 

 

اهداف همایش

اهداف همایش:

 -فراهم نمودن فضاي علمي مناسب براي ارائه و تبادل نظر در زمينه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي و كاربردي كشور در زمينه علوم و صنايع غذايي

 

-ارائه يافته هاي علمي در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي به شركت هاي فعال در زمينه توليد و عرضه مواد غذايي كشور با هدف به كارگيري براي افزايش كيفيت مواد غذايي و تامين غذاي سالم جامعه

 

-جمع بندي و ارائه يافته هاي علمي و آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي به سياستگزاران كشور در جهت كمك به تصميم سازي در امر تامين مطلوب و پايدارغذاي جامعه

 

- كمك به تعيين راهبرد و مسير تحقيقات اساسي مورد نياز كشور در زمينه علوم و صنايع غذايي

 

- ارائه راهكارهاي توسعه صنعت غذا

 

 -فراهم كردن فضاي بحث و تبادل نظر بين متخصصان علوم مرتبط با صنايع غذايي

 

 - تامين نيازهاي غذايي اساسي جامعه

 

- بالا بردن توان علمي و فني كارشناسان و مسئولين توليد،كنترل كيفيت، دانشجويان و ساير علاقه مندان

 

- ارائه پيشنهادات راهبردي براي ارتقاي ارزش افزوده محصولات كشاورزي و توسعه صادرات

 

 - جلب مشاركت هر چه بيشتر مراكز آموزشي، تحقيقاتي، سازمانهاي اجرايي و صنعت در توسعه علوم و صنايع غذايي

 

  -افزايش اهميت صنايع غذايي به لحاظ اشتغال زايي و افزايش مشاركت مستقيم يا غير مستقيم آن در توليد درآمد ملي

 

- تغيير تركيب صادرات جهاني از مواد اوليه به محصولات ساخته شده با ارزش افزوده بالاتر

 

 -رويارويي كشورهاي درحال توسعه با منابع محدود و لزوم برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از آنها

پوستر

 

 

حمایت معنوی


تماس با دبیرخانه

021-33699094

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

معرفی مجلات


مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران