عضویت در خبرنامه همایش های صنایع غذایی

 


 

 

 

اهداف همایش

اهداف همایش:

 -فراهم نمودن فضاي علمي مناسب براي ارائه و تبادل نظر در زمينه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي و كاربردي كشور در زمينه علوم و صنايع غذايي

 

-ارائه يافته هاي علمي در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي به شركت هاي فعال در زمينه توليد و عرضه مواد غذايي كشور با هدف به كارگيري براي افزايش كيفيت مواد غذايي و تامين غذاي سالم جامعه

 

-جمع بندي و ارائه يافته هاي علمي و آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي به سياستگزاران كشور در جهت كمك به تصميم سازي در امر تامين مطلوب و پايدارغذاي جامعه

 

- كمك به تعيين راهبرد و مسير تحقيقات اساسي مورد نياز كشور در زمينه علوم و صنايع غذايي

 

- ارائه راهكارهاي توسعه صنعت غذا

 

 -فراهم كردن فضاي بحث و تبادل نظر بين متخصصان علوم مرتبط با صنايع غذايي

 

 - تامين نيازهاي غذايي اساسي جامعه

 

- بالا بردن توان علمي و فني كارشناسان و مسئولين توليد،كنترل كيفيت، دانشجويان و ساير علاقه مندان

 

- ارائه پيشنهادات راهبردي براي ارتقاي ارزش افزوده محصولات كشاورزي و توسعه صادرات

 

 - جلب مشاركت هر چه بيشتر مراكز آموزشي، تحقيقاتي، سازمانهاي اجرايي و صنعت در توسعه علوم و صنايع غذايي

 

  -افزايش اهميت صنايع غذايي به لحاظ اشتغال زايي و افزايش مشاركت مستقيم يا غير مستقيم آن در توليد درآمد ملي

 

- تغيير تركيب صادرات جهاني از مواد اوليه به محصولات ساخته شده با ارزش افزوده بالاتر

 

 -رويارويي كشورهاي درحال توسعه با منابع محدود و لزوم برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از آنها

 

 

پوستر
حمایت معنوی


تماس با دبیرخانه

021-33699094 

09193519331

 

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

معرفی مجلات


مرکز همایش