عضویت در خبرنامه همایش های صنایع غذایی

 


 

 

 

کمیته علمی:

دکتر مهدی کدیور دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 دکتر هاجر شکرچی زاده  دانشگاه صنعتی اصفهان  

 دکتر محمدتقی گلمکانی  دانشگاه شيراز  

دکتر علی دره گیرائی  شهید باهنر کرمان  

دکتر سیمین حق نظری  دانشگاه زنجان  

دکتر احسان زایر زاده  پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد  

 

دکتر علیرضا شیرازی نژاد  مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس  

دکتر وحید محمدپور کاریزکی  دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان  

دکتر فهام خامسی پور  دانشگاه آزاد واحد شهرکرد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوستر
حمایت معنوی


تماس با دبیرخانه

021-33699094 

09193519331

 

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

معرفی مجلات


مرکز همایش